O firmě 

Jsme rodinná firma. V oboru pracujeme od 80-tých let. Zabýváme se restaurováním památek, kamenickou výrobou, pozlacováním a speciálními výškovými pracemi za účelem průzkumu a zabezpečení architektonických a sochařských prvků na historických budovách. 

Dlouhodobě spolupracujeme s restaurátory a ověřenými řemeslníky. 

 Petr Beneš

  • absolvent Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší
  • absolvent kurzu konzervátorství - Moravské muzeum Brno
  • držitel licence Ministerstva kultury ČR - restaurování architektonických článků 
    a nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni

 

Jana Benešová

  • umělecký pozlacovač