realizace / reference 

STRUČNÝ PŘEHLED ČÁSTI REALIZACÍ

předmět / umístění / objednatel, investor

rok 2012

restaurování kamenných ostění / bývalá fara Horní Maršov / stavební firma Klimeš

restaurování ostění domů a pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám./ MBP Trutnov

restaurování kamenného kříže / obec Petříkovice /  Obec Chvaleč

stavění zastavení křížové cesty / Chvaleč Závora / Lesy ČR

kamenné prvky v interieru / Galerie draka / autor Robert Smolík

restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého / Chvaleč / Obec CHvaleč

injektáž a zabezpečení balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum


rok 2011

restaurování sloupu nejsvětější trojice / Česká Proseč / Novopacko

stavění zastavení křížové cesty / Chvaleč Závora / Lesy ČR

průzkum fasád Národního Muzea / Václavské nám. Praha / Národní Muzeum

restaurování pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám./ MBP Trutnov

zabezpečení a průzkum balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum

 

rok 2010

průzkum fasád Národního Muzea / Václavské nám. Praha / Národní Muzeum

zhotovení kopie části barokního podstavce / Buštěhrad / Ak. soch. Bradna

zhotovení kopií kamenných kuželek / balustr Národního Muzea / Národní Muzeum

zabezpečení balustru Místodržitelského letohrádku / Pha Stromovka / Národní Muzeum

restaurování pilířu podloubí / Trutnov Krakonošovo nám./ MBP Trutnov

 

rok 2009

průzkum fasády Národního muzea//Václavské náměstí, Praha / Národní Muzeum

restaurátorské zajištění sousoší Obětavost / Národní Muzeum / Národní Muzeum

restaurátorské zajištění sousoší Láska k minulosti / Nár. Muzeum/ Nár. Muzeum

restaurátorské zajištění sousoší Láska k pravdě / Nár. Muzeum / Nár.Muzeum

restaurátorské zajištění sousoší Nadšení / Nár. Muzeum / Nár. Muzeum

restaurování Kalvárie / Na Pasekách / obec Radvanice

restaurování kamené fasády MěÚ / Červený Kostelec / Červený Kostelec

restaurování Nejsvětější trojice / Vidochov / Novopacko

restaurování barokního kříže / Vidochov / Novopacko


rok 2008
výroba a doplnění kuželek / Praha Václavské nám. / Národní muzeum 
Průzkumy a opravy na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
Památník I svět. války -rekonstrukce / Babí u Trutnova / Město Trutnov
Restaurování božích muk / osada Kvíčala / Obec Batňovice
Restaurování památníku od E.Schwantnera / Radvanice / Obec Radvanice

rok 2007
restaurování tympanonu a fiál/ kostela P. Marie před Týnem-Praha Staroměstské náměstí /  
    Římskokatolické farnost při kostele P. Marie před Týnem (Arcibiskupství Praha)
památník 2.svět. války -restaurování / Batňovice / Obec Batňovice 
statické zajištění defektů na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
Transport památníku od E. Schwantnera / Radvanice / Obec Radvanice

rok 2006
balustr-restaurování / kostel sv. Havla, staré město Praha / firma Reinex (Arcibiskupství Praha)
pruský mramorový památník z války 1866 / trutnovský lesopark / Město Trutnov
pomník Dragoun z války 1866 / Trutnov / Město Trutnov
pruský pískovcový památník z války 1866 / u Janské kaple / Město Trutnov
hrobka básníka Uffo Horna-rest. / trutnovský hřbitov / Město Trutnov

rok 2005
statické zajištění pláště / Loreta, Hradčany Praha / Provincie kapucínů
restaurování podloubí /Haasův palác / Město Trutnov
průzkum na plášti budovy / Praha Václavské nám. / Národní muzeum
rekonstrukce a restaurování schodiště / trutnovský lesopark / Město Trutnov

rok 2004
transport renesančních náhrobku / kostel Chvalkovice / Římskokatolická farnost Chvalkovice
realizace památníku v Dračí uličce / Trutnov, pod MěÚ / Město Trutnov
restaurování hřbitovního kříže /hřbitov v HSM / Město Trutnov
rekonstrukce kamenného portálu / kostel Voletiny / Město Trutnov


rok 2003
rekonstrukce a restaurování božích muk / Horní Maršov / Hrad. spol. Aichelburg
rekonstrukce a restaurování božích muk / Batňovice / Ob. sdruž. Batňovice
rekonstrukce dračí kašny /trutnovský lesopark / Město Trutnov

rok 2002
restaurování mramorového náhrobku Stenglin / Janská kaple / Město Trutnov
transport a osazení renesančních náhrobníků / hřbitovní kaple / Město Trutnov

rok 2001
rekonstrukce a restaurování balustru / katedrála sv. Petra a Pavla Brno / Gema Art
rekonstrukce a restaurování božích muk / Babí Obešlovka / Město Trutnov
restaurování kříže / Stará Hora / Obec Horní Maršov

rok 2000
výroba a osazení kamenných kopií váz /kostel Uhříněves / Římskokatolická farnost
mramorový interiér kostela dle návrhu ak. soch. P. Váni / Mladé Buky / Řím. Farnost
nové vstupní schodiště / Okresní soud Trutnov / Okresní soud Trutnov
restaurování gotických klenebních žeber / kostel Mladé Buky / Římskokatolická farnost
restaurování kamenných prvků / Starý mlýn Ratibořice / Maratonstav Úpice

rok 1999
restaurování vnitřního schodiště / Haasův palác Trutnov / Průmstav Trutnov
výroba svatostánku / farní kostel Litomyšl / ak. soch. P. Váňa 

rok 1998
restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého / Vlčice / Obecní úřad Vlčice 
restaurování památníku obětem 1. svět. války / trutnovský hřbitov / Město Trutnov
výroba nového podstavce / barokní sousoší Sv. rodiny u trutnovského kostela / Město Trutnov
restaurování a nový podstavec /socha drak v trutnovském parku / Město Trutnov


rok 1997
restaurování božích muk / Trutnov Bojiště / Město Trutnov
rekonstrukce schodiště / pražské arcibiskupství Praha Hradčany / fi. Perkam
restaurování mramorových kašen / Státní divadlo Ústí nad Labem / MěÚ Ústí nad Labem
restaurování a rekonstrukce kříže / Trutnov HSM / Město Trutnov


rok 1996
výroba nového podstavce pod bustu Uffo Horna /trutnovský park / Město Trutnov
restaurování původních a dodávka nových kam. prvků /Galerie Trutnov / Město Trutnov
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Trutnov HSM / Město Trutnov
výroba kopií kamenných váz / kostel sv. Salvátora, Praha Staré Město / ak. soch. P. Váňa


rok 1995
výroba žulového památníku židovských dívek / trutnovský hřbitov / Město Trutnov
rekonstrukce věže gotického kostela sv. Jakuba / obec Libiš / farní úřad Obříství


rok 1994
rekonstrukce a restaurování balkónu bývalého barokního zámku / zámek Dlažkovice / 
restaurování kamenických prvků / bývalá věznice Josefov / fi. Czekobudimex
výroba památníku na bývalém židovském hřbitově / Trutnov, Sluneční Stráň / Město Trutnov
restaurování a dodání nových kamenických prvků / radnice Broumov / Město Broumov


rok 1993
rekonstrukce a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Královec / Helmut Anders 
výroba pískovcových pomníčků na společný hrob židovských dívek / hřbitov / Město Trutnov
restaurování a vyzlacení pamětních desek / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice

rok 1992
výroba a osazení masivní kamenné římsy / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice
restaurování a doplnění kamenných prvků / vrchní balustr schodiště na Homoly / agentura SE
výroba a osazení zadního schodiště / Státní divadlo Ústí nad Labem / PS Litoměřice

 

rok 1984-1987

zaměstnanec Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno se sídlem na Kuksu